0559905597

Bảng giá sửa chữa TiVi

Bảng giá sửa tivi tại nhà của Cơ Điện Lạnh Hải Phòng

STT Diễn Giải Đơn Giá
1 Sửa tivi bị sọc màn hình 680.000đ – 980.000đ
2 Sửa tivi mất hình chỉ có tiếng 580.000đ – 880.000đ
3 Sửa tivi hình ảnh chồng lên nhau, loạn hình ảnh 780.000đ – 1.280.000đ
4 Sửa tivi bị bông nilong màn hình (tivi bong tróc phim phân cực) 550.000đ – 850.000đ
5 Sửa tivi mất nguồn 580.000đ – 1.380.000đ
6 Sửa bo ( board ) mạch T-com của tivi 780.000đ – 980.000đ
7 Sửa tivi bị treo logo 580.000đ – 880.000đ
8 Sửa bo ( board ) mạch xử lý tivi 480.000đ – 880.000đ
9 Sửa nguồn cao áp tivi 780.000đ – 1.480.000đ
10 Sửa tivi không xem được youtube 580.000đ – 780.000đ
11 Thay cáp kết nối board mạch 380.000đ – 580.000đ
12 Thay cáp kết nối màn hình 480.000đ – 680.000đ
13 Sửa tivi không tiếng 680.000đ – 980.000đ
14 Sửa tivi tiếng bị rè rè 380.000đ – 780.000đ
15 Sửa tivi bị bóng mờ 580.000đ – 980.000đ
16 Sửa tivi chổ sáng chổ tối 780.000đ – 1.480.000đ
17 Thay bộ led tivi ( đèn led backlight ) 1.380.000đ – 1.780.000đ
18 Sửa tivi hiển thị không đúng màu 880.000đ – 1.280.000đ
19 Sửa tivi không điều khiển được từ remote 580.000đ – 1.180.000đ
20 Sửa tivi chập chờn, board bị ẩm 680.000đ – 980.000đ
21 Sửa tivi không nhận đầu cắm cáp hoặc bị gãy 480.000đ – 780.000đ
22 Thay mắt thần tivi, bo nhận tín hiệu từ remote 580.000đ – 880.000đ
23 Sửa board nhận tín hiệu HDMI 680.000đ – 980.000đ
24 Thay cổng truyền hình cáp, cổng HDMI, Cổng kết nối loa 480.000đ – 780.000đ

 Bảng giá thay màn hình tivi SAMSUNG tại Cơ Điện Lạnh Hải Phòng

 

STT Diễn Giải Đơn Giá Thay màn mới
1 Tivi samsung 32 inch 2.300.000đ – 2.500.000đ
2 Tivi samsung 40 inch 3.500.000đ – 3.900.000đ
3 Tivi samsung 42 inch 3.600.000đ – 4.000.000đ
4 Tivi samsung 43 inch 3.700.000đ – 4.100.000đ
5 Tivi samsung 45 inch 3.800.000đ – 4.200.000đ
6 Tivi samsung 47 inch 4.200.000đ – 4.900.000đ
7 Tivi samsung 49 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 4.800.000đ – 6.300.000đ
8 Tivi samsung 50 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 5.000.000đ – 6.900.000đ
9 Tivi samsung 55 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 7.200.000đ – 8.500.000đ
10 Tivi samsung 60 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 8.000.000đ – 9.500.000đ
11 Tivi samsung 60 inch trở lên 9.000.000đ trở lên

Bảng giá thay màn hình tivi SONY tại Cơ Điện Lạnh Hải Phòng

 

STT Diễn Giải Đơn Giá Thay màn mới
1 Tivi sony 32 inch 2.200.000đ – 2.400.000đ
2 Tivi sony 40 inch 3.300.000đ – 3.600.000đ
3 Tivi sony 42 inch 3.500.000đ – 3.900.000đ
4 Tivi sony 43 inch 3.700.000đ – 4.000.000đ
5 Tivi sony 45 inch 3.800.000đ – 4.100.000đ
6 Tivi sony 47 inch 4.000.000đ – 4.500.000đ
7 Tivi sony 49 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 4.500.000đ – 6.000.000đ
8 Tivi sony 50 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 4.900.000đ – 6.500.000đ
9 Tivi sony 55 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 7.000.000đ – 8.300.000đ
10 Tivi sony 60 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 7.800.000đ – 9.300.000đ
11 Tivi sony 60 inch trở lên 9.000.000đ trở lên

Bảng giá thay màn hình tivi LG tại Cơ Điện Lạnh Hải Phòng

 

STT Diễn Giải Đơn Giá Thay màn mới
1 Tivi LG 32 inch 2.250.000đ – 2.350.000đ
2 Tivi LG 40 inch 3.550.000đ – 3.980.000đ
3 Tivi LG 42 inch 3.650.000đ – 4.050.000đ
4 Tivi LG 43 inch 3.750.000đ – 4.150.000đ
5 Tivi LG 45 inch 3.880.000đ – 4.280.000đ
6 Tivi LG 47 inch 4.250.000đ – 4.950.000đ
7 Tivi LG 49 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 4.850.000đ – 6.350.000đ
8 Tivi LG 50 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 5.050.000đ – 6.950.000đ
9 Tivi LG 55 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 7.250.000đ – 8.550.000đ
10 Tivi LG 60 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 8.050.000đ – 9.550.000đ
11 Tivi LG 60 inch trở lên 9.000.000đ trở lên

Bảng giá thay màn hình tivi TCL tại Cơ Điện Lạnh Hải Phòng

 

STT Diễn Giải Đơn Giá Thay màn mới
1 Tivi TCL 32 inch 2.380.000đ – 2.580.000đ
2 Tivi TCL 40 inch 3.580.000đ – 3.980.000đ
3 Tivi TCL 42 inch 3.680.000đ – 4.080.000đ
4 Tivi TCL 43 inch 3.780.000đ – 4.180.000đ
5 Tivi TCL 45 inch 3.880.000đ – 4.280.000đ
6 Tivi TCL 47 inch 4.880.000đ – 4.980.000đ
7 Tivi TCL 49 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 4.880.000đ – 6.380.000đ
8 Tivi TCL 50 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 5.880.000đ – 6.980.000đ
9 Tivi TCL 55 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 7.280.000đ – 8.580.000đ
10 Tivi TCL 60 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 8.080.000đ – 9.580.000đ
11 Tivi TCL 60 inch trở lên 9.000.000đ trở lên

Bảng giá thay màn hình tivi ASANZO tại Cơ Điện Lạnh Hải Phòng

 

STT Diễn Giải Đơn Giá Thay màn mới
1 Tivi ASANZO 32 inch 2.200.000đ – 2.500.000đ
2 Tivi ASANZO 40 inch 3.400.000đ – 3.900.000đ
3 Tivi ASANZO 42 inch 3.500.000đ – 4.000.000đ
4 Tivi ASANZO 43 inch 3.600.000đ – 4.100.000đ
5 Tivii ASANZO 45 inch 3.700.000đ – 4.200.000đ
6 Tivi ASANZO 47 inch 4.100.000đ – 4.900.000đ
7 Tivi ASANZO 49 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 4.700.000đ – 6.300.000đ
8 Tivi ASANZO 50 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 5.200.000đ – 6.900.000đ
9 Tivi ASANZO 55 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 7.100.000đ – 8.500.000đ
10 Tivi ASANZO 60 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 8.300.000đ – 9.500.000đ
11 Tivi ASANZO 60 inch trở lên 9.000.000đ trở lên

 Bảng giá thay màn hình tivi CASPER tại Cơ Điện Lạnh Hải Phòng

 

STT Diễn Giải Đơn Giá Thay màn mới
1 Tivi CASPER 32 inch 2.300.000đ – 2.600.000đ
2 Tivi CASPER 40 inch 3.500.000đ – 3.800.000đ
3 Tivi CASPER 42 inch 3.600.000đ – 4.100.000đ
4 Tivi CASPER 43 inch 3.700.000đ – 4.050.000đ
5 Tivi CASPER 45 inch 3.800.000đ – 4.100.000đ
6 Tivi CASPER 47 inch 4.200.000đ – 4.700.000đ
7 Tivi CASPER 49 inch 4.800.000đ – 6.100.000đ
8 Tivi CASPER 50 inch 5.000.000đ – 6.300.000đ
9 Tivi CASPER 55 inch 7.200.000đ – 8.100.000đ
10 Tivi CASPER 60 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 8.000.000đ – 9.200.000đ
11 Tivi CASPER 60 inch trở lên 9.000.000đ trở lên

Bảng giá thay màn hình tivi PANASONIC tại Cơ Điện Lạnh Hải Phòng

 

STT Diễn Giải Đơn Giá Thay màn mới
1 Tivi PANASONIC 32 inch 2.230.000đ – 2.500.000đ
2 Tivi PANASONIC 40 inch 3.530.000đ – 3.900.000đ
3 Tivi PANASONIC 43 inch 3.730.000đ – 4.100.000đ
4 Tivi PANASONIC 47 inch 4.230.000đ – 4.900.000đ
5 Tivi PANASONIC 49 inch 4.830.000đ – 6.300.000đ
6 Tivi PANASONIC 50 inch 5.130.000đ – 6.900.000đ
7 Tivi PANASONIC 55 inch 7.030.000đ – 8.500.000đ
8 Tivi PANASONIC 60 inch 8.630.000đ – 9.500.000đ
9 Tivi PANASONIC 60 inch trở lên 9.000.000đ trở lên

Bảng giá thay màn hình tivi SHARP tại Cơ Điện Lạnh Hải Phòng

 

STT Diễn Giải Đơn Giá Thay màn mới
1 Tivi SHARP 32 inch 2.10.000đ – 2.500.000đ
2 Tivi SHARP 40 inch 3.300.000đ – 3.900.000đ
3 Tivi SHARP 42 inch 3.400.000đ – 4.000.000đ
4 Tivi SHARP 45 inch 3.600.000đ – 4.200.000đ
5 Tivi SHARP 50 inch 4.800.000đ – 6.900.000đ
6 Tivi SHARP 55 inch 7.000.000đ – 8.500.000đ
7 Tivi SHARP 60 inch 8.700.000đ – 9.500.000đ
8 Tivi SHARP 60 inch trở lên 9.000.000đ trở lên

Bảng giá thay màn hình tivi TOSHIBA tại Cơ Điện Lạnh Hải Phòng

 

STT Diễn Giải Giá Thay Màn Hình Tivi
1 Tivi TOSHIBA 32 inch 2.380.000đ – 2.580.000đ
2 Tivi TOSHIBA 40 inch 3.580.000đ – 3.980.000đ
4 Tivi TOSHIBA 43 inch 3.780.000đ – 4.180.000đ
6 Tivi TOSHIBA 47 inch 4.280.000đ – 4.980.000đ
7 Tivi TOSHIBA 49 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 4.880.000đ – 6.380.000đ
8 Tivi TOSHIBA 50 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 5.080.000đ – 6.980.000đ
9 Tivi TOSHIBA 55 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 7.280.000đ – 8.580.000đ
10 Tivi TOSHIBA 60 inch ( Tivi thẳng, Tivi cong ) 8.080.000đ – 9.580.000đ
11 Tivi TOSHIBA 60 inch trở lên 9.000.000đ trở lên

Lưu ý: Bảng giá sửa tivi, thay màn hình chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng có nhu cầu sửa tivi vui lòng liên hệ Hotline 05599.05597 để được bảo giá chính xác nhất

– Bảng báo giá sửa tivi trên còn phụ thuộc vào thời điểm linh kiện từ hãng, mỗi hãng sẽ có mỗi giá khác nhau. Khách hàng vui lòng cung cấp “Hãng tivi” – “model tivi” – “tình trạng hư hỏng” để được hỗ trợ nhanh nhất.

– Giá sửa tivi, thay màn hình tivi chưa bao gồm VAT

– Bảng giá sửa tivi được trung t`âm liên tục cập nhật để mang đến thông tin chính xác và kịp thời nhất đến khách hàng. Gọi ngay HOTLINE 05599.05597 để được nhận báo giá sửa chữa tivi chính xác nhất.

– Tự hào là một trong những đơn vị sửa tivi giá tốt hiện nay, Cơ Điện Lạnh Hải Phòng bảo hành các công việc sửa chữa tivi cũng như thay thế linh kiện từ 6 tháng đến 1 năm.

– Cam kết trong thời gian còn bảo hành, nếu linh kiện đã thay thế trong tivi bị lỗi hoặc hư hỏng, công ty sẽ đảm bảo 100% chịu trách nhiệm bảo hành lại cho khách. Khách hàng sẽ không cần trả chi phí nào kể cả phí dịch vụ.

– Ngược lại, những hư hỏng phát sinh khác ngoài linh kiện của công ty đã thay thế trong tivi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành thiết bị. Nếu quý khách tin tưởng và có nhu cầu cần sửa chữa, chúng tôi sẽ sửa và báo giá hỗ trợ dựa theo chính sách ưu đãi khách hàng cũ tại công ty.

– Cơ Điện Lạnh Hải Phòng sẽ không thể bảo hành trong trường hợp khách đã nhờ đơn vị ngoài đến kiểm tra tivi trước khi gọi lại công ty hoặc thiết bị có dấu hiệu sửa chữa khác mà không phải do công ty thực hiện.


 

⏭️ Cơ Điện Lạnh Hải Phòng công khai bảng giá sửa tivi chi tiết nhất, liên hệ ngay 05599.05597 để được tư vấn .

✅ Hotline ☎ 05599.05597
✅ Dịch Vụ 🔧 Chuyên Nghiệp- Uy Tín
✅ Bảo Hành 🗓 Dài Hạn
✅ Hỗ Trợ 🌏 TP.Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo